portfolio

MAY WAVE$, SOULOUD, PORCHY, AMERIQA: Booking Machine Festival 2018 Highlights #1
Directors: — live video: Sergey Archakov — interview: Maria Makovskaya Producer: Ilya Mamay Interviewer: Ilya Mamay Executive Producer: Mikhail Ishchenko Edit & Color: Vladymyr Korovko Drone: WooCopters Cameramen: Kirill Myagkov Denis Gusak Aleksey Hramov Andrew Nekrasov Pavel Homyakov Evgeny Antipov Tech Support: NC FILM Service