portfolio

Shokran — Creatures From the Mud
Director: Maria Makovskaya, Executive Producer: Ilya Mamay, Producer: Mikhail Ishchenko, DOP: Kirill Myagkov, Production Designer: Sergey Sokolov, Edit: Sergey Archakov, Color Grading: Sergey Archakov, VFX: Sergey Archakov, Costume designer: Maria Makovskaya, Stylist: Maria Makovskaya, Muah: Anastasia Traubenberg, Muah assistant: Barbara Betko, Cast: Ranis Gaysin (2RBINA 2RISTA), Alina Akinzhala, Manizha Faraday, Anora Nazarova, Selim Kaytazov, Yuriy Smirnov